ค นแ ห่เที่ ยว ห าดบ างแส นแ น่น ล่ าสุ ดประกาศปิ ดแล้ว

วันที่ 26 ก.ค. ที่ชายหาดบางแสน อ.เมืองชลบุรี พบว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนตำรวจ สภ.แสนสุข ต้องปิดถนนทางเข้าชายหาดบางแสน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด บริวเณชายหาด ตามมาตรการป้องกัน

พร้อมให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ไม่นำเครื่องดื่มต้องห้ามเข้ามาในบริเวณชายหาด บรรดาพ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีจุดคัดกรองก่อนเข้าชายหาด

คนมาบางแสนเต็มหาด

ด้านนายสุพจน์ พรมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ และนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ขอฝากให้นักท่องเที่ยวที่มีเด็กมาด้วยให้ดูแลให้ดี ป้องกันการจมน้ำ หากพบมีเด็กพลัดหลง ให้มีการแจ้งที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน เพื่อจะได้มีการประกาศเสียงตามสาย

ส่วนทางผู้ประกอบการเผยในช่วงวันหยุดยาว ทำให้บรรยากาศกับมาคึกคักอีกครั้ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่หลังจากนี้คงจะกลับมาเงียบเหงาเหมือนเดิม จากที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *