ผู้ว่าฯ สั่ งส อ บ นั กวิชาการ อบต.โ พสต์รู ป ชู 3 นิ้ วกล างพิ ธี

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ก็ได้มีการโพสต์เรียกร้องให้ผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น ให้ตรวจสอบข้าราชการรายหนึ่งเพราะว่าข้าราชการรายนี้ โพสต์เฟซบุ๊กและแสดงสัญลักษณ์ ชู 3 นิ้วกลางพิธีสำคัญ

ความว่า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อกรุณาทราบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อกรณี น.ส.สุชญาดา โชคชัย ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ได้โพสต์ข้อความอันแสดงออกถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอย่างชัดเจน พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นข้าราชการตาม พ.ร.บ.หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจึงต้องแสดงความชัดเจนในการดำเนินการปลด น.ส.สุชญาดา โชคชัย ออกจากการเป็นข้าราชการ ผู้ว่าฯ สั่งสอบ นักวิชาการ อบต.โพสต์รูปชู 3 นิ้วกลางพิธี

ในขณะเดียวกัน ทางด้าน “นายสมศักดิ์ จังตระกุล” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เผยว่า ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ตรวจสอพบว่าเป็นสาวข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ที่ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง ล่าสุด สั่งการให้ทางนายอำเภอหนองสองห้อง ประสานนกยกองค์กรส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *