น้ำน่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือ ทำให้น้ำป่าไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ส่งผลให้น้ำแม่น้ำน่านขุ่นแดงหนักมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลกขุ่นเป็นอย่างมาก ล่าสุดนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า

จากที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและใกล้เคียงที่ใช้น้ำประปาจากเทศบาลนครพิษณุโลก ต้องเจอกับปัญหาน้ำแดงขุ่นของแม่น้ำน่านในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา

ซึ่งมีค่าสูงกว่า 4,000 NTU (ค่าวัดความขุ่น) ส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก เพราะเมื่อมาผลิตน้ำประปาแล้วลดความขุ่นยังเกินค่ามาตรฐาน กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลกจึงลดกำลังผลิตประปาลง 30 % จากเดิมที่ผลิตอยู่ที่ 68,000 คิว แต่เมื่อแจกจ่ายไปตามท่อก็มีน้ำสูญเสียในระบบกว่า 52 % ส่งผลให้น้ำประปาในบางพื้นที่ไหลอ่อนลงหรือไม่ไหล

ในขณะที่ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจัดรถน้ำบริการแต่ก็ไม่เพียงพอความต้องการใช้น้ำของประชาชน แม้จะระดมจำนวนรถที่ออกให้บริการรวม 20 คัน

ทั้งจากรถน้ำเทศบาลนครพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง อบจ.พิษณุโลก รวมทั้งรถน้ำจาก กองทัพภาคที่ 3 และ กองบิน 46 ที่ต้องวิ่งเฉลี่ยแจกน้ำ 200 เที่ยวต่อวัน

สำหรับพื้นที่ได้รับผลกระทบนั้น พบว่ากระทบทั่วทั้งเขตพื้นที่การให้บริการของกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก ทางกองประปาฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวก หากท่านมีความประสงค์ขอสนับสนุนน้ำประปาสามารถติดต่อได้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงาน 055-983-230 หรอ ขอรับการสนับสุนรถน้ำ ที่ หมายเลข 199 หรอ 055-258-000

ที่มา tnnthailand