โรงเรียนปราจีนฯ ย กเลิ กกิจกรรมกราบแม่

วันที่ 11ส.ค.63 ที่ จ.ปราจีนบุรี มีรายงานว่า บรรยากาศก่อนถึงวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุด โรงเรียนต่างๆ ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ

ที่โรงเรียนเทศบาล2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นางภารณี ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู, บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน และนักเรียนทั้งโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนกว่า 600 คน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เริ่มจากพิธีประธานเปิดกรวยดอกไม้สด, ถวายพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง, การลงนามถวายพระพร, ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

จากนั้นคณะครู-นักเรียนทั้งหมดกว่า 600 คน ร่วมถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างพร้อมเพรียงสวยงาม อันเป็นการปลูกฝัง-ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

และใน วันแม่ งดนำแม่มาให้ลูกไหว้ที่โรงเรียน โดยได้ให้นักเรียนเขียนการ์ดบอกรัก-ขอโทษแม่ และให้นำไปไหว้แม่ที่บ้าน แทนพาแม่มากราบ เนื่องจากเกรงกระทบจิตใจเด็กที่มีปัญหา ขาดความ อบอุ่น ครอบครัว แตก แยก หรือการลางานประจำของแม่

ขอบคุณ amarintv