หมั่นเพิ่มผลบุญด้วย 16 วิธีการทำบุญโดยไม่ต้องไปวัดได้ง่ายๆ ยิ่งทำยิ่งช่ วยให้ชี วิ ตเจริญรุ่งเรือง

หมั่นเพิ่มผลบุญด้วย 16 วิธีการทำบุญโดยไม่ต้องไปวัดได้ง่ายๆ ยิ่งทำยิ่งช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญที่วัดมากเท่าไร แต่คุณนั้นก็สารมารถที่จะทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่ใจของคุณนัั้นศรัทธาในสิ่งที่ทำ และยิ่งหมั่นทำบ่อยๆ ยิ่งช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นสงบสุข

และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอีกด้วย บทความนี้จะบอ ก หมั่นเพิ่มผลบุญด้วย 16 วิธีการทำบุญโดยไม่ต้องไปวัดได้ง่ายๆ ยิ่งทำยิ่งช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าการทำบุญที่เราไม่ต้องไปทำที่วัดนั้นมีอะไรบ้าง

คำว่า “บุญ” หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงาน มงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโ ก ร ธ หรือ ความหลง

คำว่า บุญ อาจกล่าวอธิบายได้ 3 ประการ คือ
1 กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่ วด้วย 1 กล่าวโดยเหตุ ได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่ วด้วย

2 กล่าวโดยผล ได้แก่ความสุข
3 กล่าวโดยสภาพ ได้แก่การที่จิตใจได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ซึ่งสรุปได้ว่า การทำบุญคือ การทำความดี นั่นเอง

การทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้ ให้อะไรก็ได้ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญ ให้โอ กาส ให้อภั ยทาน ให้ธรรมะเป็นวิทยทาน ให้การสังคมสงเคราะห์ ให้น้ำจิตน้ำใจแก่ผู้อื่น ให้สิ่งที่มี แม้กระทั่ง ให้เวลาแก่ตนเอง และครอบครัว

ยิ่งสมัยนี้มีภารกิจมากมายรัดตัว มักไม่ค่อยมีเวลาทำบุญมากเท่าไหร่นัก แถมยังเข้าใจผิ ดกันอีกว่า การทำบุญ คือ การไปวัดถวาย สังฆทาน เพียงอย่ างเดียว ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำบุญกัน เพราะฉะนั้น วันนี้เราจึงมีวิธี ทำบุญ แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปวัด

และประหยัดเวลามาฝากกัน มาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เหมาะมาก สำหรับคนไม่มีเวลาไปทำบุญ ทำต ามนี้เลย ได้บุญเช่นกัน

1 ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน ลองตื่นช้าขึ้นอีกสักนิด รู้จักการให้มากกว่าการรับ แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2 ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย าย ที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุข พ่อแม่คือพระประจำบ้าน โปรดอย่ าทำให้ท่านเดือ ดร้อนใจ หรือเป็นทุ ก ข์ใจ หรือถ้ามีโอ กาสทำดีก็ควรหมั่นทำ อาจจะพาไปเที่ยว ซื้ อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้รับของที่เราซื้ อมา เท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีสุดๆแล้ว

3 ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารคาวหวาน หรือ จะเป็นดอ กไม้พวงมาลัย ให้พระพุทธรูปที่บ้านพระพุทธรูปประจำบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในบ้าน เราจึงควรดูแลท่านให้ดีนะ

4 สวดมนต์ วันละ 1 บท หมั่นสร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์วันละแค่ 1 บท ให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นอาจเป็น บทสวดมนต์ง่ายๆ อย่ างการแผ่เมตต า หรืออิติปิโส แต่ถ้ามีเวลาหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชร 1 จบก็จะดีเลยละ

5 ไม่กินเนื้อสั ต ว์สัก 1 วันในสัปดาห์ ลองไม่เบียดเบียนสั ต ว์ดูบ้างนะ ได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน
6 นั่งสมาธิอย่ างน้อย 5 นาที ควรแบ่งเวลาแค่เพียงวันละ 5 นาที อยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้าง ไม่เรียกว่าเสียเวลาหรอ ก

7 ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น หากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอ กท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัด และขอเสนอตัวไปขับรถไปส่ งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวายเงิน, ผ้าไตร, ผ้าจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ ออยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆ พอดี

8 พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมซึ่งกันและกัน จะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น

9 ให้คำแนะนำที่ดีๆ กับผู้ที่มีความทุ ก ข์ และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือ ดร้อนด้วย

10 ถ้าทราบว่าใครเดือ ดร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และเราก็จะต้องไม่เดือ ดร้อนทำต ามกำลังความสามารถของเรา ที่เราพอทำได้และเราต้องไม่ลำบาก เช่น ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนน, ให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เป็นต้น

11 ดูแลสั ต ว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่ างดี เช่น อาบน้ำ, ดูแลจานใส่อาหารให้สะอาด, ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่, หมั่นพูดคุย, คอยสังเกตุว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป เช่น ชอบนอนในถุง หรือ ชอบนอนกับตุ๊กต า, วโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่ าคิดว่าเขาเป็นแค่‘สั ต ว์เลี้ยง’

12 ช่วยคนที่เขาเอาของมาข า ยกับเรา ตรงนี้ยกเว้นลอตเตอร์รี่นะคะ เพราะหากเป็นลอตเตอรี่ เรามักจะหวังผลจากลอตเตอร์รี่ที่ซื้ อไปว่าอาจจะถูกรางวัล ซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

13 ถือศีล 5
ข้ อที่ 1 ตั้งใจง ด เว้นจากการ ฆ่ า สั ต ว์

ข้ อ ที่ 2 ตั้ง ใจ ง ด เว้ น จากการลักขโมย

ข้อที่ 3 ตั้ ง ใจง ดเว้นจา กการประพฤติผิ ดในกาม

ข้ อที่ 4 ตั้ งใจ ง ดเ ว้นจากการพูดเท็จ พูด คำหย า บ คำส่อเสีย ด เพ้อเจ้อ

ข้ อ ที่ 5 ตั้ง ใจง ดเว้ นจา กดื่ มสุ ร า

14 จาน ช าม กินเสร็จแล้วควรล้างขึ้น มาทันที หรือ ถ้าไม่มีเวลา อย่ างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออ กให้หมดก่อนเพราะไม่ เช่นนั้น มดจะเดิน มาขึ้น มาบนเศษอาหาร ทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด และจะเป็นการฆ่ าสั ต ว์แบบไม่ได้ตั้งใจ

15 สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์เสื้อผ้า หนังสือ ที่ไม่ใช้แล้ว ไม่มีค่าแล้วสำหรับเรา อาจมีค่าอย่ างยิ่งสำหรับคนอื่น ลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้าง

16 ให้อภั ยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ต าม การให้ทาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ “อภั ยทาน” แม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ต าม การให้อภั ยทาน ก็คือ การไม่ผูกโ ก ร ธ ไม่ อ า ฆ า ต จ อ ง เ ว ร ไม่พย าบาทคิดร้ า ยผู้อื่นแม้แต่ศัตรู ซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทาน

คนไม่มีเวลาหรือมีเวลาน้อย เราสามารถทำบุญต ามทั้ง 16 ข้ อนี้ได้ เพียงเท่านี้คุณก็ได้บุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ไม่ต้องรอไปทำความดีที่วัดเพียงอย่ างเดียว…สนับสนุนให้ทุกคนทำดีกันนะคะ

ขอขอบคุณ verrysmilejung, m-culture.go.th