โคราช เตรียมตั้งเพิ่ม 4 อำเภอใหม่

สำหรับจังหวัดโคราช เป็นจังหวัดเดียวจะรวมมีอำเภอมากที่สุดของประเทศถึง 36 อำเภอ ซึ่งตอนนี้เตรียมตั้งอำเภอใหม่ เพิ่ม 4 อำเภอ ในปี 65 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ล่าสุดวันที่ 4 ส.ค.63 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงการจัดตั้งอำเภอใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นอีก 4 อำเภอ ภายในปี 2565 ซึ่งจะทำให้ จ.นครราชสีมา เมืองย่าโม มีจำนวนอำเภอมากที่สุดของประเทศถึง 36 อำเภอ

ว่าขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่มีการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นจะต้องแยกออกมาเป็นอำเภอ เนื่องจาก อปท บางแห่งมีความกังวลถึงสถานะหลังจากแยกออกมาเป็นอำเภอ รวมทั้งประชาชนมีความกังวลเช่นกันหากต้องแยกอำเภอ เรื่องนี้ต้องมีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการแยกอำเภอ เพื่อสะดวกในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บางหมู่บ้าน บางตำบล ในชนบท อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอถึง 40-50 กิโลเมตร การจะเดินทางมาติดต่อราชการ การดูแลเรื่องสุขภาพ การรักษา ถือเป็นเรื่องลำบาก ฉะนั้นการที่มีอำเภอขึ้นมา จะมีหน่วยบริการประชาชนต่างๆ ขึ้นมาใหม่ และจะทำให้ประชาชนสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ

สำหรับเกณฑ์ในการจัดตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมานั้น จะต้องมีประชากรจำนวน 35,000 คนขึ้นไป จะต้องมีตำบลอย่างน้อย 3 ตำบล และจะต้องมีพื้นที่ที่ห่างไกลจากอำเภอเดิม ดังนั้นจึงต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงประโยชน์ ข้อดีในการจัดตั้งอำเภอใหม่ เพื่อให้ประชาชนยินยอมในการตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมา

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการรวบรวมแต่ละตำบลเข้าด้วยกัน มาเป็นอำเภอใหม่ แต่ยังมีบางตำบลที่ยังไม่เข้าใจ ยังสับสน จึงต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เมื่อขั้นตอนนี้ผ่านก็จะมีการประชุมในระดับอำเภอ ระดับกรมการจังหวัด และเสนอเข้าสู่กระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยคาดว่าอำเภอใหม่ที่จะตั้งขึ้น 4 อำเภอ

มีดังนี้ อ.สีคิ้ว จะแยกเป็น อ.คลองไผ่, อ.ด่านขุนทด แยกเป็น อ.ห้วยบง, อ.ปากช่อง แยกเป็น อ.วังกระทะ และอีกพื้นที่ใน อ.ปากช่อง แยกเป็น อ.กลางดงฯ ซึ่งอำเภอใหม่ทั้งหมดหากไม่มีปัญหาใดจะขอใช้งบประมาณในปี 2565 โดยจังหวัดนครราชสีมาจากเดิมมี 32 อำเภอ จะเพิ่มเป็น 36 อำเภอ

ทั้งนี้ที่ ผวจ.นครราชสีมา เตรียมตั้งอีก 4 อำเภอใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอำเภอใหม่ทั้งหมดหากไม่มีปัญหาใดจะขอใช้งบประมาณในปี 2565