ธ.ออมสิ น ยืดเวลาพักช ำระห นี้ ถึงสิ้ นปี

จากกรณี ธนาคารออมสิน จ่อขย ายระยะเวลาพักชำระห นี้ ผู้ได้รับผลกระทบย าวถึงสิ้นปี หลังพบประชาชนยังมีรายได้ไม่ปกติ ส่วนข้าราชการ ก็จะเปิดโอ กาสให้มีการปรับโครงสร้างห นี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมขย ายมาตรการพักชำระห นี้ เงินต้นและดอ กเบี้ย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกำหนดการสิ้นสุดมาตรการในเดือนกันย ายน 2563

ธนาคารออมสิน อาจให้มีการพักชำระห นี้ทั้งเงินต้นและดอ กเบี้ย หรือเลือ กชำระเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่พักชำระห นี้แล้วทั้งหมด 3.10 ล้านราย คิดเป็นมูลห นี้ 1.14 ล้านล้านบาท

ส่วนมาตรการสินเชื่อ ดอ กเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน วงเงิน 150,000 ล้านบาท นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปล่อ ยสินเชื่อไปแล้ว 14,800 ราย คิดเป็นวงเงิน 136,800 ล้านบาท ขณะที่ความคืบหน้ามาตรการสินเชื่อซอฟต์โลน ก้อนใหม่วงเงิน 100,000 ล้านบาท สำหรับกระตุ้นภาคอุตสาหกร รมในกลุ่มท่องเที่ยวนั้น ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้กับกระทรวงการคลังพิจารณา คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

จะมีการบร รเทาลูกห นี้กลุ่ม Non-Bank โดยลดดอ กเบี้ยเหลือ 8-10% จาก 24-28% ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จใน 6 เดือน โดยลูกค้ากลุ่ม Non-Bank มีประมาณ 25.38 ล้านราย แบ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล 48% บัตรเครดิต 31% และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ 21%

การปรับโครงสร้างห นี้ข้าราชการนั้น จะใช้มาตรการแก้ไขห นี้จากต้นสังกัดและรัฐบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 6 เดือน โดยมีสินเชื่อบุคลากรภาครัฐ 1.11 ล้านราย เป็นบุคลากรทางการศึกษา 62% ข้าราชการทั่วไป 30% ตำรวจ 5% และทหาร 3%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *