รีuเลย!! ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนชำระหนี้

สำหรับใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสิน และอยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด วันนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนพักชำระหนี้แล้ว อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะคะ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด  28 จังหวัด

ซึ่งเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  CV-19 ระลอกใหม่ เพื่อเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น

ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ระยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท

โดยลูกค้าสินเชื่ อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115