Flash Express รับสมัครพนักงานจำนวนมากรายได้ดี สวั สดิก ารเพี ย บ

All News

แฟลช เอ็กซ์เพรส เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการส่งพัสดุ ไปยังปลายทาง ที่ในปัจจุบันต่างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความที่รวดเร็วและปลอดภัย เพราะเปิดทำการตลอด 365 วัน จึงทำให้มีผู้ใช้บริการไว้วางใจ และใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากให้บริการขนส่งพัสด่วนแล้ว ยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น ด้านโลจิสติกส์ ที่ให้บริการรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ บริการด้านคลังสินค้า ดูแลจัดเก็บสินค้า บริการตัวแทนรับส่งพัสดุ Flash Home และบริการด้านการเงิน Flash Money ที่ครอบคลุมรอบรับกับผู้ใช้บริการ

วันนี้ทาง Flash ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา โดยได้มีการประกาศรับตำแหน่งพนักงานขับรถส่ งพั สดุ (จักรยานยนต์) พนักงานส่งพั สดุ (รถกระบะ) และเจ้าหน้าที่ประจำศุนย์กระจ ายพัสดุทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายพัสดุ รายได้รวม 14,000++

พนักงานขับรถส่งพัสดุ (จักรยานยนตร์) รายได้รวม 18,000++

พนักงานส่งพัสดุ (รถกระบะ) รายได้รวม 30,000++

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี

มีใบขับขี่

รักงานบริการ

ชำนาญพื้นที่

ไม่มีปร ะวั ติอ าช ญ า ก ร ร ม

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมงาน เป็นพนักงานขับรถจักรยานยนต์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายพัสดุ สามารถอ่านรายล ะเอีย ด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/recruitment/