ใครลงไม่ทัน วันที่ 20 นี้เปิดให้ยืมอีก อาชีพอิสระก็กู้ยืมได้ 10,000 บ า ท

All News

อาชีอิสระ ก็สามารถกู้ยืมได้ สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคาร ออมสิน ผ่านแอพ MyMo สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 ดอกเบี้ย 0.35% หรือ 350 บาท/เดือน ใครที่สมัครไม่ได้ หรือ สมัครไม่ทัน สามรถรอสมัครใหม่ได้อีกครั้ง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการเปิดให้กู้ยืม แกบุคคลทั่วไปทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับ รอเลย

ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ อัพเดทความคืบหน้าในการกู้ยืมเงิน 10,000 บาทล่าสุดเงินเข้าแล้วเรียบร้อย กู้ไม่เคยผ่านซักครั้ง ก็ยังผ่าน ลงเป็นอาชีพอิสระ

สำหรับคนนอกพื้นที่ ให้รอต้นสัปดาห์หน้า จะขยายเป็น 6 ล้านราย ครอบคลุมทั่วประเทศ

ใครเคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยา CV-19 มาแล้ว สามารถกู้อีกได้

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร

สัญชาติไทย

อายุครบ 20 ปีขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

วงเงินให้กู้

ไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่

0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงินกู้

ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้อนแลดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อ

เปิดแอพ MyMo

ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย COVID-19

กด สมัคร

ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกด ถัดไป

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นกด ยอมรับ และ ยืนยัน

ยืนยันรหัส OTP ด้วยการ กดเพื่อรับรหัส OTP

เมื่อรับรหัส ยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

หน้าความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ให้กด เสร็จสิ้น

จากนั้นให้รอ ธนาคารพิจารณา ไม่เกิน 3 วัน

ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับอนุมัติเงิน 10,000 บาท

เข้าไปทำสัญญาต่อที่แอพ MyMo

ผ่ านแล้วเงินโอนเข้าบัญชีของท่านไม่เกิน 3 วัน

สำเร็จเรียบร้อย

ที่มา Chearb Money