แ จ ง เราชนะ ขึ้นจ่ าย 9,000 เป็นยอดรวม กลุ่มผ่ านคัดกรองรับ 8,000 บาท 22 พ.ค.

All News

เราชนะ 19 พ.ค. 64 กรณีจำนวนเงินเยียวยาในสัปดาห์นี้ จะมีเพียงสองกลุ่มที่ได้รับเงินคือ กลุ่มเราชนะที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะได้รับเงิน 1,000 ในวันที่ 20 พ.ค. โดยใน แอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะขึ้นยอดเงินรวม 9,000 เป็นการนับรวมยอดการเยียวยารอบที่ผ่านมา กับรอบใหม่ ซึ่งจะมีการโอนเงินให้ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับ

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com

ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ

Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ทั้งนี้

สำหรับใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท และกลุ่มบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท พร้อมกัน

ขณะที่กลุ่ม ม.33เรารักกัน จะขึ้นยอดรวม ซึ่งสะสมมาจากการเยียวยารอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มม.33เรารักกันจะได้รับโอนเงินงวดแรก เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋า ตัง ในวันที่ 24 พฤษภาคม จำนวน 1,000 บาท

ที่มา khaohottoday166