แ จ้ งข่ าว คืบหน้าเราชนะ วงเงินใช้จ่าย

All News

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านละสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงเงินในการใช้จ่ายของโครงการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากผลกระทบของcv-19

ที่มา roumpaden