เราชนะ โอนแล้ว 7,000 บาท ให้ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน เช็กสิทธิเลย

All News

จากกรณี กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียนของโครงการ เราชนะ สำหรับ กลุ่มพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย.2564 โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้วันที่ 28 เม.ย.2564 เป็นต้นไป ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 30 เม.ย.2564 กระทรวงการคลัง จะโอนเงินให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว รวดเดียว 7,000 บาท โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบสถานะว่าผ่านหรือไม่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ เราชนะ

ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรอกชื่อ-นามสกุล

กรอก วัน-เดือน-ปี เกิด

จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ตรวจสอบสิทธิผ่านเบอร์โทร

ตรวจสอบสิทธิผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-111-1144 จากนั้น กด 2 โดยสามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงิน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค.2564

ร้านค้าเราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC

ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง

ร้านค้าร่วมโครงการ เราชนะ

ที่มา .khaosod