เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีสวัสดิการรายได้ดี

All News

เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ดีมีสวัสดิการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใต้ตรา ฟาร์มเฮ้าส์

รับหลายตำแหน่ง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 ตำแหน่ง และ ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 21-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส. อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิคส์ เทคนิคการผลิต เครื่องกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำงานเข้ากะได้

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานขับรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 28-44 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเข้ากะได้

3.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานขับรถธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 25-40 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเข้ากะได้ และมีใจรักงานบริการ

4.คุณสมบัติผู้สมัครช่างเทคนิคบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 21-35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช.

สามารถทำงานเข้ากะได้

มีประสบการณ์งานดูแลอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา สาธารธูปโภค ต่างๆ พิจารณาเป็นพิเศษ

5.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานควบคุมคุณภาพ QC จำนวน 2 ตำแหน่ง

หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.

ทำงานเป็นกะได้

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

6.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 ตำแหน่ง

ชาย / หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช.

ทำงานเป็นกะได้

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

รายได้และสวัสดิการพนักงานQC และพนักงานฝ่ายผลิต

รายได้รวม 400-650 บาทต่อวัน

ค่าแรง 331 บาทต่อวัน / ค่าล่วงเวลาโอที / ค่าข้าว

เบี้ยขยัน 600-1,000 บาทต่อเดือน / ค่ากะ 40-70 บาทต่อวัน

ค่าความรับผิดชอบ / เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 220 บาทต่อวัน

รถรับ-ส่งพนักงาน / โบนัสประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันอุบั ติเห ตุ / ตรวจสุขภาพประจำปี / ชุดยูนิฟอร์ม

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

โทร 081-847-9627 / 02-326-5400 ต่อ 5621 , 5622 , 5623

หรือ Scan QR Code เพื่อสอบถามเรื่องสมัครงาน