เผยขั้นตอนอบรมต่อ ใบขับขี่ออนไลน์ พอไปถึงขนส่งไม่ต้องเสียเวลา ทำง่ายมา ก

All News

ยุคนี้อะไรก็เปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนมาทำอะไรในออนไลน์กันทั้งนั้น ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ของการ ระ บ า ดข อ ง ไ ว รั สอ ยู่แบ บนี้ค น ยิ่ ง เลี่ยงการออกจากบ้านหรือการอยู่ในกลุ่มคนเยอะ

ในการอบรมและการต่อใบขับขี่เองก็เลยต้องปรับให้สามารถทำแบบออนไลน์ได้ โดยเปิดอบรมให้ก่อนหมดอายุ 90 วัน หรือกรณีสิ้นอายุไปแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี ให้อบรม 1 ชั่ ว โ ม ง มาดูขั้นตอนการทำกันได้เลย

นอกจากการอบรมแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมด้วย ในกรณีที่หมดอายุนานเกิน 1 ปี เอาล่ะขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดแอพ DLT – e – Learning มาลงในเครื่องก่อนแล้วก็ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

จัดการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

จากนั้นทำแบบทดสอบก่อนอบรม

ทำการช มค ลิ ป วิ ดิ โ อ อบรมของขนส่ง

จากนั้นก็ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

ต่อไประบบประกาศผลให้กดบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้

หากผ่ า นก็จะขึ้นว่า “ผ่ า นการอบรม”

เท่านี้ก็เรียบร้อย หากใบขับขี่ของคุณเพิ่งจะหมดอายุหรือกำลังจะหมดก็เข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ได้เลย ซึ่งจะทำให้สะดวกสบายมากกว่าการต้องเดินทางไปยังกรมขนส่ง

ขอบคุณที่มาจาก krustory