เผยกำหนดการ สรุป เราชนะ ม 33 เรารักกัน คนละครึ่ง

All News

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจมาตรการเยียวย าล่าสุดของภาครัฐ ล่าสุด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆดังนี้ มาสรุปกันนะ

คนละครึ่ง

รายเก่ารอกดยืนยันสิทธิ

ได้คนละ 3,000 บาท

สิทธิ 31 ล้านคน

เริ่มใช้จ่ายในเดือน ก.ค. – ธ.ค.64

วันละ 150 บาท

โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” จำนวน 31 ล้านคน รับเงินเยียวยารายละ 3,000 บาท

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ ในโครงการคนละครึ่ง เฟสแรก และคนละครึ่ง เฟส 2 จำนวน (15 ล้านคน) “ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่” แต่จะเป็นการกดรับอัตโนมัติ

16 ล้านสิทธิ์ เตรียมที่จะได้เปิดลงทะเบียนใหม่เร็วๆ นี้

เราชนะ

กลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน

เพิ่มให้เดือนละ1,000 บาท รวม 2 เดือน(พ.ค.-มิ.ย64)

ทุกคนที่เคยได้รับสิทธิเราชนะ

ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถรับเงินจำนวน 2,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง คาดเริ่มโอนได้ พ.ค.64 และใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64

ม.33

กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

เป็นผู้ประกันตนม.33

เพิ่มวงเงินให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์

ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

ได้วงเงินเพิ่ม 200 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนก.ค.-ธ.ค.64

รวมกับยอดที่เคยได้รับปัจจุบัน (ได้รับ300 บาท+200บาท เป็น500 บาท หรือ ได้รับ200 บาท+200 บาท เป็น 400 บาท)

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถรับเงินจำนวน 2,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง คาดเริ่มโอนได้ พ.ค.64 และใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64

โพสต์ดังกล่ าว