เตรียมตัวให้พร้อม คนละครึ่งเฟส 3 กำหนกเช็กรายละเอียด

All News

วันที่ 3 เมษายนล่าสุดการสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งในเฟสที่ 2 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นซึ่งมียอดใช้จ่ายมากกว่า 100 ล้านบาทแต่มีผู้ที่ใช้จ่ายไม่ครบวงเงินจำนวนเกือบ 7 ล้านคนซึ่งทางภาครัฐนั้นก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนใช้จ่ายให้คุ้มเงินด้วยเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองตอนนี้ได้มีรายละเอียดที่คาดว่าจะเปิดเผยได้หลังสิ้นเดือนพฤษภาคมมาแล้ว

โดยนางสาวรัชดาซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมาตรการคนละครึ่งถนนในเขตศาลนั้นต้องรอรายละเอียดหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมแต่ยืนยันว่าจะมีแน่นอนในเฟส 3 เพื่อต่อเนื่องกับเฟส 1 และ 2 เพราะมีความสำเร็จอย่างมากในการใช้จ่ายและการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเป็นอย่างมากนับว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียว

โดยที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จำนวน 13,653,565 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด/ และมีการใช้จ่ายครบวงเงินโครงการ 3,500 บาท จำนวน 7,819,925 คน

ทางด้านนางสาว กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้เปิดเผยถึงลักษณะของมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ว่า สำหรับผู้มีสิทธิอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยระบบจะเชื่อมต่อการใช้สิทธิด้วยการให้เข้าไปยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนใช้งาน พร้อมทั้งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงการขยายฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจเพิ่มสิทธิการใช้จ่ายเพิ่มเติมไปถึงซื้อบริการได้ด้วย อาทิ ใช้จ่ายค่าขนส่งสาธารณะ