เตรียมตัวรอรับโครงการเราชนะจะให้เพิ่มอีก 1200

All News

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสเราชนะ ที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้

วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ทางกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงิน เราชนะ ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษงวดแรกจำนวน 200 บาท

คาดว่าจะเริ่มเดือน กรกฎาคม นี้ โดยมาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยียวยาในกลุ่มดังกล่าว เพื่อลดค่าครองชีพจากสถานการณ์ CV-19

โดยใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจาก โครงการเราชนะ

ทั้งที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2.5 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค. – ะ.ค. 64)

เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้า รวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3

เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตลอดโครงการ 1,200 บาท และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทางเราจะพยายายมปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ที่มา postsread