เช็คเลย ปลาย พ.ค.นี้ เงินเราชนะ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 2000 บาท

All News

ครม. มีมติเห็นชอบขยายโครงการเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 พร้อมเพิ่มเงินเราชนะเข้าบัตรให้อีก 2000 บาท โดยแบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินเราชนะ 2000 บาทไหม?

ได้รับสิทธิ์เราชนะแน่นอน

13.65 ล้านคน

คนละ 2000 บาท แบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1000 บาท

ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เงินเราชนะจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน?

กรุณารอ ครม. ประชุมและประชาสัมพันธ์อีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 64

เงินเราชนะจะได้วันไหน

สายข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าพร้อมเพิ่มเงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

งวดแรก 1000 บาท โอนให้วันที่ 21 พ.ค. 64

งวดสอง 1000 บาท โอนให้วันที่ 28 พ.ค. 64

สิทธิเราชนะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้ที่ไหนบ้าง?

4 ร้านค้าที่รับชำระโครงการเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC

ใช้สิทธิ์เราชนะได้ที่ร้านธงฟ้า

เราชนะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ EDC

2. ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ (ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปถุงเงิน)

ใช้สิทธิเราชนะได้ที่ร้านถุงเงิน หรือร้านค้าธงฟ้าที่มีแอปถุงเงิน

เราชนะจ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าที่มีแอปถุงเงิน

3. ร้านค้าคนละครึ่ง

ร้านค้าคนละครึ่งรับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว

ร้านค้าคนละครึ่งที่รับสิทธิเราชนะ

4. ร้านค้าเราชนะ

ร้านค้าเราชนะตอนนี้รับชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้สิทธิคนละครึ่งแล้ว