เจาะน้ำบาดาล ฟรี ทั่วไทย

All News

สำหรับใครที่เป็นเกษตกรจะต้องดีใจกันแน่ๆ เพราะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งปี 2564 ที่ปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อย อีกทั้งสำรวจพื้นที่น้ำบาดาลแล้ว พบว่ามีน้ำคงเหลืออีก 30,000 ล้านลบ.ม./ปี เท่านั้น

โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

ที่สำคัญโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรนี้ รัฐบาลทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเหตุนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2,288 บ่อทั่วทั้งประเทศ พร้อมทำ CSR ช่วยเหลือประชาชน แจกน้ำบาดาลสะอาดไปแล้วกว่า 5.5 ล้านลิตร

เจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรไปแล้ว 1,122 บ่อ

และเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปแล้ว 119 บ่อ

นอกจากนี้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 274 บ่อ ซ่อมแซมระบบประปา 330 แห่ง ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 253 แห่ง และแจกจ่ายน้ำบาดาลสะอาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ไปแล้ว 5,553,401 ลิตร

สำหรับ โครงการนี้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อพี่น้องชาวเกษตกร ให้มีน้ำบาดาลไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามลิ้งนี้ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ

สามารถติดต่อได้ที่ “ศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

โทรสายด่วน 095-949-7000 หรือ 02-666-7000 กด 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง