เคาะวันเปิดลงทะเบียน เราชนะรอบ 2 เช็กได้เลย

All News

21 เม.ย. 2564 มีข่าวออกมาว่า มติครม. อนุมัติหลักการที่ว่า

1) ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการเราชนะ จาก กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็น กลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

2) ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จาก สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็น ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ

ได้ใช้จ่ายจริง เป็นรายวัน โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน และกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้ำภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

ผลการประชุมครม. ส่วนการเพิ่มสิทธิเราชนะ ตามข้อ 1 นี้เอง ที่เพิ่มมา ประมาณ 2.4 ล้านคน ทำให้มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่า เราชนะรอบ2 เราชนะรอบใหม่ ลงทะเบียนวันไหน และใครได้บ้าง

อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้อธิบายว่า สิทธิที่เพิ่มมา 2.4 ล้านคน เป็นกรอบวงเงิน 3 พันล้านบาทนั้น เกิดจากตอนแรกที่ตั้งเป้าไว้ 31.1 ล้านคน พอลงทะเบียนจริง มีผู้เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ สูงกว่ากลุ่มเป้าหมายตอนแรกที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ทางกระทรวงการคลัง คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น