ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป จำนวน 120 อัตรา

All News

บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฮอนด้า ให้บริการรับส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา ขับรถโฟลคลิฟท์ 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 100 อัตรา

-ขับรถโฟลคลิฟท์ จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-40 ปี

-จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย (รวมโอที) 560-632 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันละ 325 บาทต่อวัน

-โอที (1.5) 3 ชั่วโมง 182.81 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน / ค่าอาหารทำโอที 15 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน

-ค่ารถ (กรณีไม่ขึ้นรถ-ส่ง) 20 บาทต่อวัน

-ค่าเบี้ยขยันเดือนละ 400-500-600 บาทต่อเดือน

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

-ชุดฟรี 3 ชุด

-เงินออกทุกวันที่ 10 ของเดือน

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา ขับรถโฟลคลิฟท์ 20 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคSKD สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ ซับ SKD นิคมโรจนะ ประตู A หลังธนาคารกรุงศรี บริเวณบอร์ดรับสมัครงาน หรือสอบถามได้ที่ 086-331-9034 โดยมีรอบเริ่มงานในวันที่ 6 เมษายน 2564

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ เรียบเรียง zapver555