ออมสิน ให้ยืม 300,000 ผ่อนยาว 25 ปี ได้ทุ กอาชี พ

All News

สำหรับท่านใดที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินหมุนเงินไม่ทันหรือต้องเงินกู้เพื่อเป็นใช้จ่ ายในยามจำเป็นโดยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์จากธนาคารออมสิน ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อไปใช้ในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อรถ และ ใช้เป็นค่ ารักษาพย าบ าล ผ่อนจ่ายสบายๆยาวนานกันเลยทีเดียวรายละเอียดและคุณสมบัติมีอะไรบ้างมาติดตามอ่านด้านล่างกันต่อเลยครับ

คุณสมบัติสมัครขอสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

1. บุคคลธรรมดา

2. มีอาชีพ และ รายได้ ที่แน่นอน

3 มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลา การชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดของสินเชื่อ

1.กรณีใช้บุคคล มาค้ำปร ะกั น กู้ยืมได้ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

2.กรณีใช้หลักทรัพย์ มาค้ำปร ะกั น กู้ยืมได้ที่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. กู้ยืมได้ ไม่เกิน 90% ของราคา การประเมิน หลักทรัพย์ และ ที่ดิน พร้อมอาคาร

2. กู้ยืมได้ ไม่เกิน 85% ของราคา การประเมิน ห้องชุด

3. กู้ยืมได้ ไม่เกิน 80% ของราคา การประเมิน ที่ดิน

โดยจุดประสงค์ของสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จาก ธนาคารออมสิน นั้นคือ

เพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

ออมสิน

อัตราดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ย เป็นไปตามธนาคารออมสินที่ได้กำหนดใว้

ระยะเวลา ชำระเงินคืน

สามารถชำระ เงินให้กู้ยืม คืนได้ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่ เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญาหลักเกณฑ์ มีดังนี้

1. กู้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 7 ปี

2. กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 25 ปี

กรณีที่ใช้ บุคคลมาค้ำประกัน

ใช้บุคคลค้ำประกัน ได้เกิน 1 คน

ผู้ที่มาค้ำประกัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป

2. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ ติ ดต่ อได้

3. ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

4. ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีเงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

5 ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็นพนักงาน ที่มีรายได้ ประจำ ของทางบริษัทเอกชน ต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

6. ผู้ที่มาค้ำประกัน หากเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

สำหรับท่านใดที่สนใจ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115

ขอขอบคุณข้มมูลจาก https://www.gsb.or.th/personals/saitong/

ที่มา undacar