อนุวัติ จัดให้ vอช่วยพี่น้องตๅมกำลังที่มี ขoทำตๅมกติกา

All News

สวัสดีครับ แฟนคลัทุกคน วันนี้แอดมินนำสาระดีๆมาฝากเป็นเรื่อง ของ หนุ่ม ผู้ใจดี แห่ง ช่อง 7 อย่าง คุณ หนุ่ม อนุวัติ จัดให้ ทีไ่ด้ไลฟสด พูดคุย และ เล่นเกมส์ สุ่มแจ ก ร า ง วั ล ผ่านทางช่องทาง t i k t o k โดย คุณได้แสดงความคิดว่า อยาก ที่จะ ช่ วย คนที่เดือ ด ร้อ น ต ามกำลังที่ตนเองพอจะช่ ว ยได้

โดยในคลิ ป ก็มีการเล่น เกมส์ จากผู้ช ม ที่เข้าไปดู

ซึ้งถือว่าคุณหนุ่ม เองนั้น เป็นผู้สื้อ ข่าว ชื่อ ดังที่ทำตัวติดดิน มีความสินทสนมกับ ประชาชน และ เป็นที่รัก ของ เหล่าบรรดา แฟนข่าว เป็นอย่างมาก หากใครชื่นชอบคุณหนุ่ม ก็อย่าลืมไปกดไลค์ เพจ ของคุณหนุ่มได้ ชื่อว่า อนุวัติ จัดให้ คนติดตามกว่า 2 ล้านคน หากน้อยกว่านั้น เพจปลอม

ที่มา kapook.luck-yim