หยุดย าว 5 วันรวด เปิดวันหยุด เดือน กรกฎาคม 2564

All News

เหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็จะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เพจ แจ้งข่าวชาวสารคาม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หยุดยาวๆ 5 วันรวด 24-28 ก.ค.64 เที่ยวไหนดี วันหยุด เดือน กรกฎาคม 2564

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค.(วันเข้าพรรษา)

วันจันทร์ที่ 26 ก.ค. (วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)

วันอังคารที่ 27 ก.ค.(วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (ครม.อนุมัติ วันหยุดเพิ่ม)

วันพุธที่ 28 ก.ค (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นในการบริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดตามที่รัฐบาลกำหนด เช่นเดียวกับภาคเอกชนและภาคธนาคารก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม