สินเชื่อ UOB i-Cash ให้ยืม 1,500,000 อนุมั ติไ ว ไม่ต้องค้ำ

All News

อีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำหรับสินเชื่อ UOB i-Cash ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของทางธนาคารได้สมัครสินเชื่อดีๆ อนุมัติไว ให้คุณมีเงินก้อนไว้ใช้ภายใน 3 วัน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท

ที่สำคัญคนมีเงินเดือนน้อยก็สามารถสมัครได้ เพราะ UOB i-Cash เปิดโอกาสให้พนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำปร ะกัน ให้ลูกค้าได้มีวงเงินสำรองไว้ใช้สำหรับทุกสถานการณ์นั่นเอง

จุดเด่นของสินเชื่อ UOB i-Cash

สินเชื่ออนุมัติไว ได้เงินพร้อมใช้ใน 3 วัน*

ให้วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ไว้สำรองไว้สำหรับทุกสถานการณ์

ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

คำนวณอัตราดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก

สามารถผ่อนสบายเพื่อแบ่งเบาภาระในการบริหารเงินของคุณ

เปลี่ยนใจได้หากไม่ต้องใช้เงินแล้ว ภายใน 7 วัน หลังการได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ UOB i-Cash

ผู้กู้ต้องมีสัญช าติไ ท ย อายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1ปีขึ้นไป และต้องผ่านการทดลองงาน กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน

กรณีผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องมีเงินเข้าออกบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป

กรณีผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

ใบสมัคร

สำเนาบัต รประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

ใบสมัคร

สำเนาบัต รประจำตัวประชาชน

สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มิ.ย. 2564 เท่านั้น

พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

(ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) :

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ : 100 บาท/รอบบัญชีสำหรับการค้างชำระทุกงวด

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี

ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

วิธีสมัครสินเชื่อ UOB i-Cash

1.ท่านผู้กู้ที่สนใจ สามารคสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://www.uob.co.th/ ไปที่หน้าสินเชื่อ UOB i-Cash

2.เมื่อเข้ามาที่หน้า สมัครสินเชื่อ UOB i-Cash เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลตามรูปด้านบน จากนั้นอย่างลืมติ๊กที่ช่อง ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกดที่ปุ่ม ตกลง (โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ)

3.หลังจากท่าน ตกลง ท่านได้ทำการลงทะเบียน สมัครสินเชื่อ ยูโอบี ไอแคช เรียบร้อยดังรูปภาพด้านบน ท่านแค่รอเจ้าหน้าที่ ธนาคาร UOB ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติ ดต่ อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่มีข้สงสัยเพิ่มเติมสามารถติ ดต่ อได้ที่ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือทางเว็บไซต์ https://www.uob.co.th/