สินเชื่อออมสิน People card ให้ยืม 30,000 ผ่อนสบาย

All News

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ประชาชนต่างให้ความสนใจหลัง ธนาคารออมสิน เปิดตัวโครงการสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้ลูกค้าของธนาคารเกิดสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้นทั้งลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ และลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการ ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่มอบวงเงินสูงสุดไม่เกินท่านละ 30,000 บาทเลยทีเดียว

โดยโครงการสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดมาใช้ได้ทันทีหลังได้รับการอนุมัติ สามารถเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่าตอบโจทย์ชี วิ ตยุคใหม่ที่แสนเร่งรีบ และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอีกด้วย นอกจากนั้นขั้นตอนการสมัครก็แสนง่ายดาย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันใด ๆ ให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครได้นั่นเอง

และสำหรับบุคคลทั่วไปหรือลูกค้าของธนาคารออมสินที่สนใจโครงการสินเชื่อบัต รกดเงินสด People card ของธนาคารออมสิน อย่ารอช้า สามารถเช็กรายละเอียดเงื่อนไขการกู้ยืมได้จากรายละเอียดเนื้อหาที่ทีมงานรวบรวมไว้ ดังนี้

จุดเด่น

บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

ฟรี! ค่าธรรมเนียม

วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ สูงสุด 30,000 บาท

การชำระเงิน

ไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า(Cash Advance Fee)

ค่าธรรมเนียม

คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ

ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการอายุไม่เกิน 65 ปี

มีสัญชาติไทย

อายุงาน ดังนี้

ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

สำเนาบัต รประชาชน หรือสำเนาบัต รข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด

บัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ติ ดต่ อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือเว็ปไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น