‘สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 รายได้ 20,000 บาท/เดือน

All News

วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงาน สำหรับ บริาัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต

รายได้เฉลี่ย : 16,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย

อายุ 18 – 25 ปี

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.

ส่วนสูง 160 ซม.

ไม่มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า

ไม่ สู บ บุ ห รี่

ไม่มี ป ร ะ วั ติ อ า ช ญ า ก ร ร ม

ผ่ านการเกณฑ์ทห าแรหรือเรียน รด.

ค่าแรงและสวัสดิการ

ค่าแรง 347 บาท/วัน (อายุงานครบ 1 ปี ค่าแรง 355 บาท/วัน)

ค่ากะ 148 บาท/วัน

ค่าเบี้ยขยัน 500 , 600 , 700 , 800 บาท/เดือน (เบี้ยขยันพิเศษ 100 บาท เดือนที่ 4)

ค่าอาหาร 1,400 บาท/เดือน

ค่าอาหารโอที 15 บาท/วัน

รอบเงินเดือน เงินออกทุกวันที่ 25 ของเดือน

สวัสดิการอื่นๆ ชุดยูนิฟอร์ม , ประกันชีวิตกลุ่ม , มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ

สายรถรับ-ส่ง

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สนใจสมัครได้ที่ ซับ(WAS) วอส จ๊อบคาเฟ่ หน้าบอร์ดนิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี หรือกดเข้าลิ้งค์ที่นี่ : คลิก

-ขอขอบคุณ กลุ่มหางาน