สยามคูโบต้า รับสมัครพนักงาน รายได้ 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

All News

บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการผลิตแทรกเตอร์คูโบต้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต และตำแหน่งอื่นๆ ผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 8 จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครและสวัสดิการดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย จำนวน 20 อัตรา

-พนักงาน PE วิศวกรรม จำนวน 10 อัตรา (วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / เครื่องกล)

-พนักงานประกอบรถแทรกเตอร์ชาย จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป / กศน. ม.6 – ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตรขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม

-มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ / จักรยานยนต์

รายละเอียดของงาน

-สัญญาระยะยาวไม่มีกำหนด

-มีโบนัสประจำปี

-ทำงานครบปีมีสอบบรรจุ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 10,100 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 400-500-600-700 บาท

-ค่ากะ 160 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาทต่อเดือน

-ค่าสิ่งแวดล้อม 400 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน : บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 8 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับสมัคร สามารถสมัครผ่านซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์ได้ที่ จุดรับสมัครงานแมนพาวเวอร์ อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 081-702-0005 และ 082-682-0952