สมัครผ่านแล้ว MyMo สินเชื่อ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย 10,000 รอ รับเงิน เข้า บัญชี

All News

สมัครผ่านแล้ว! MyMo สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 รอรับเงินเข้าบัญชี

สวัสดีครับ ช่วงเช้าของวันนี้ 13 พฤษภาคม 2564 ธนาคาร ออมสิน ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน กู้ยืมเงิน สำหรับ เฟสแรก แล้ว โดยเป็นสำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ :

– กรุงเทพฯ

– นนทบุรี

– ปทุมธานี

– ชลบุรี

– สมุทรปราการ

– เชียงใหม่

ที่มีแอพ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สามารถกู้ยืมเงินได้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% หรือ 350 บาท/เดือน โดยตั้งแต่เช้า หลายคนก็ได้ตั้งหน้าตั้งตารอลงทะเบียน แต่แอพ MyMo ดันเกิดข้อผิดพลาด ล่าสุด ได้รับการแก้ไขแล้ว

(สำหรับคนนอกพื้นที่สีแดงเข้ม ให้รอเฟสที่ 2 โดยขยายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

โดยในกลุ่ม สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคาร ออมสิน 10,000 บาท ได้มีสมาชิก ได้โพสต์อัพเดตความคืบหน้า แจ้งให้ทราบว่าล่าสุด สามารถลงทะเบียนกู้ยืมเงิน 10,000 บาทได้สำเร็จแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาและแจ้งผลผ่านแอไ MyMo ภายในสามวัน

รายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับ จำนวนเงิน 10,000 บาท

รายละเอียด

– วงเงินให้กู้ : รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ : ร้อยละ 0.35 บาท/เดือน

– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 3 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก)

คุณสมบัติผู้กู้

– ผู้ประกอบอาชีพพิสระ

– ผู้ประกอบการรายย่อย

– ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

ขั้นตอนลงทะเบียน

1. เปิดแอพ MyMo

2. ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย COVID-19

3. กด สมัคร

4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

5. กด “ถัดไป”

6. ตรวจสอบ ข้อมูล การสมัคร สินเชื่อ ว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

7. แสดง วงเงิน สูงสุด ที่สามารถขอ สินเชื่อ

8. เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

9. อ่านข้อกำหนด และ เงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

10. เลื่อนหน้าจอ อ่านเงื่อนไข ความยินยอม ในการเปิดเผยข้อมูล จนสุดหน้า

11. กด “ยินยอม” กด “ยืนยัน”

13. กดรับรหัส OTP

14. ระบบ กำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียนไว้

15. เมื่อรับรหัส ยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

16. รายละเอียด การยินยอม ในการ เปิดเผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย

17. รูปการ ยินยอม ในการเปิดเผย ข้อมูลในคลังภาพ

18. หลังจาก นั้น ให้กด “เสร็จสิ้น”