วิธีลงสมัครยืมเงิ นสด 10,000 บ าท ผ่านแอพเป๋าตัง

All News

แอปเป๋าตังค์ แอปกระเป๋าเ งินออนไลน์ของคนยุคใหม่ หลายๆ คนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดีอยู่แล้ว

สำหรับ แอปเป๋าตังค์ เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล E-Wallet หรือ กระเป๋าเงิ นออนไลน์

ที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตของเร า ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยรั ฐวิสาหกิจที่เร าหลาย ๆ

คนรู้จักกันเป็นอย่ างดี อย่ างธนาค ารกรุงไทย ด้วยนโยบ ายของทางธนาค ารกรุงไทยที่

ต้องการตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นสังคมที่ไร้เงิ นสด

ตัวช่วยในการจัดการเงิ นให้ทุกคนสามารถทำธุรกร รมทางการเงิ นได้อย่ างสะดวกสบ ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบที่ไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋าสตางค์ให้ลำบ าก ซึ่งเป๋าตังค์แอป สามารถใช้ในการทำธุรกร รมทางการเงิ นได้ทุก ๆ ด้าน

ไม่ว่าคุณจะใช้บริการของธนาค ารอยู่แล้ว หรือสำหรับคนที่ใช้แอปเป๋าตังชิมช้อปใช้

ก็เป็นช่องทางที่ให้คุณได้ใช้จ่ายเงิ น 1,000 บ าท และยังสามารถเติมเ งิน โอนเงิ น

หรือจ่ายเงิ น ในร้ านค าต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณได้อีกด้วย

วิธีการลงทะเบี ยน เป๋าตังค์ ต้องทำอย่ างไร ? ช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้น ด้วย แอปป๋าตังค์

ไม่ว่าต้องการจะเติม โอน หรือจ่าย ก็ทำได้ในแอปเดียวมาดูกันดีกว่า ว่าวิธีสมัครเป๋าตัง ต้องทำอย่ างไรบ้ าง โดยเริ่มจาก

ทำการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ได้ที่ App Store หรือ Google Play และติดตั้งให้เรียบร้อย

ทำการยืนยันตัวตน ด้วยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ของคุณ

รอรับรหัส OTP ทาง SMS และนำรหัส OTP มายืนยันในเป๋าตังค์

ทำการอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขให้เรียบร้อย

เพื่อความปลอดภัย ทำการตั้งรหัสผ่าน หรือ PIN ในการของแอป จำนวน 6 หลัก หรือใช้เป็นการสแกนลายนิ้วมือก็ได้

ทำการเพิ่มบัญชีเป๋าตังค์ ของคุณได้เลย โดย

สำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาค ารของกรุงไทยให้คุณไปที่ G-Wallet

ทำการอ่านและยอมรับร ายละเอียดและเงื่อนไขให้เรียบร้อย สแกนบัตรประชาช น

และกรอกข้อมูลของคุณให้เรียบร้อย การลงทะเบี ยนเป๋าตังก็เป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับใครที่บัญชี บัตร ATM ของธนาค ารกรุงไทย หรือผู้ที่ใช้บริการ Krungthai NEXT

คุณสามารถเลือกไปที่บัญชีกรุงไทยได้เลยทันที แล้วยืนยันตัวตนด้วยชื่อและรหัสผ่าน

สแกนบัตรประชาช น กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้การลงทะเบี ยนเป๋าตังแอปเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เพียงทำตามขั้นตอนดังกล่าวนี้ ก็สามารถใช่เปิดใช้งาน แอปเป๋าตังค์ ในการทำธุรกร รมต่าง ๆ ได้

ไม่ว่าจะ เติมเงิ น โอนเงิ น หรือจ่ายบิลต่าง ๆ ก็ทำได้ตลอด ทุกที ทุกเวลา ตามที่ต้องการได้เลย

การกู้ยืมเ งิน หรือ ยืมเงิ นด่วนฉุ กเฉิ น จากแอพเป๋าตังค์ มีเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งาน

โดยกำหนดร ายได้ของผู้กู้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 6,000 บ าทขึ้นไป และต้องมีอายุ 20 – 50 ปี

โดยมีระยะเวลาการกู้เ งิน 1 – 18 เดือน ซึ่งอัตร าดอกเบี้ย จะอยู่ที่ 28- 36% ต่อปี แอปเดียวจบจริงๆ

ข้อมูลbang-jaab.