วิธีรับเยียวยาเพิ่มอีก 2000 สําหรับโครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน

All News

ข่าวดีสำหรับโครงการเราชนะและโครงการม 33 เราไม่ทิ้งกันเนื่องจากมีการประชุมครมเมื่อวันนี้ได้มีการเห็นชอบช่วยเหลือประชาชนกับสภาวะ cv-19 รอบใหม่ ที่ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงมีการลงมติให้เพิ่มเงินเยียวยาโครงการเราชนะอีก 2,000 บาท

และโครงการ เรารักกัน ม33 ทั้งนี้ทั้งนั้นมีการเปิดรายละเอียดการลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่แต่ยังไม่ได้แจ้งเวลาและระบุแน่นอนว่าจะเพิ่มให้ในวันที่เท่าไหร่วันนี้ทางเว็บไซต์จึงมาแนะนำข้อมูลต่างๆคุณสมบัติของโครงการ

สำหรับคุณสมบัติของโครงการเราชนะมีดังนี้

1 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2 ไม่เป็นผู้ที่มีมาตรา 33 หรือเป็นผู้ประกันตน

3 ไม่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานจากทางลัด

4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำเหน็จบำนาญจากส่วนราชการต่างๆ

5 ไม่เป็นผู้ที่มีเงินประเมินต่อปีเกิน 3 แสนบาทต้องไม่มีเงินฝากรวมกันในบัญชีเกิน 500,00 บาท

วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ของเราชนะ หลังจากนั้นกดคำว่าลงทะเบียนที่ผมสีแดงกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรให้ครบถ้วน หลังจากนั้นคุณจะได้รับรหัส otp ตามเบอร์ที่คุณใส่ลงไปเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากโครงการทั้งสอง

ที่มา khao-ded