วันหยุดกรกฎาคม 2564 มีวันไหนบ้ าง

All News

คิดถึง “วันหยุดย าว” ต้องเช็ ค! เปิ ดปฏิทิน “วันหยุด” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ถึง 3 วันด้วยกัน เป็นวันอะไรบ้ าง? เช็ คเลย

ไม่น่าเชื่ อว่าครึ่งปีแรกไปอย่ างรวดเร็ว และกำลังจะเข้าสู่เดือนที่ 7 ของปี 2564 กันแล้ว

โดยเดือนกรกฎาคม 2564 นี้มี “วันหยุด” ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์ถึง 3 วันด้วยกัน

และเมื่อรวมกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่ติดกัน จึงทำให้เดือนนี้มี “วันหยุดยาว” มากถึง 5 วันด้วยกัน

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สรุป “วันหยุด” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ไว้ดังนี้

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2564 นั้น ประกอบไปด้วยวันสำคัญทางศาสนา

และวันสำคัญทางสถาบันฯ จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดย าวมากถึง 5 วันด้วยกัน ได้แก่

– เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา

– อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา

– จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

– อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

– พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระช นมพรรษา ร.10

ทั้งนี้จึงทำให้เดือนกรกฎาคม 2564 มีวันหยุดยาวทั้งหมด 5 วัน คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังกล่าว มีทั้งวันที่ได้หยุดทั้งส่วนของภาครั ฐและเอ กช น

และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่ างเดียว ซึ่งควรตรวจสอบกับต้นสังกัดให้ชัดเจนถูกต้องอีกครั้ง

ที่มา workpoinltv