ลงทะเบียนรับเ งิ น 3000 บาท 14 มิ.ย.นี้ คนเคยได้แล้ว-ลงใหม่ ทำไงบ้าง เช็ กเลย

All News

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)

ทั้งนี้ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย าสูบ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเ งิ นรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเ งิ นลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเ งิ น 186,000 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

ที่มา showbizzinfoo