ลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่ปี 64 รับเดือนละ1,000

All News

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่นายกฤษฎาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเร็วๆนี้โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หลังจากการเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นต้น

ทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่อีกไม่น้อยจึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากจบโครงการเราชนะทันทีเลยหรือไม่อย่างไรก็ดีจะพยายามทำให้เต็มที่โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลักๆคือเรื่องของรายได้จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดนายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลยาตันติเตมิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่าภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคนโดยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและประชาชนทั่วไปเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และจากนี้ไปกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆปีเพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล