รับสมัครสอบราชการและรัฐวิสาหกิจกว่า 700 อัตรา หลายตำแหน่ง กรมการปกครอง กรมป่าไม้ วุฒิ ปวช ขึ้นไป รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

All News

ข้าราชการถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็น ด้วยความตั้งใจเรียนและศึกษาอ่านหนังสือสอบเพื่อที่จะสอบให้ผ่านข้าราชการและจะได้รับมีการงานที่มั่นคง และสวัสดิการที่ดีจากรัฐ ทำให้มีการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากในแต่ละสาขาอาชีพ

เพราะนอกจากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้ว ถ้าหากสามารถเป็นข้าราชการชั้นสูงได้ ก็จะได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ดีตามมา การสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานในราชการได้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง เนื่องด้วยการแข่งขันที่สูง และความยากทำให้หลายคนต้องตั้งใจเป็นอย่างดี

ล่าสุดวันนี้เราได้รวบรวมงานราชการทั้งหมดที่เปิดรับสมัครสอบ และรับสมัครเป็นพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 700 อัตรา หลายตำแหน่ง โดยรับผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ขึ้นไป ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายนเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง

ตั้งแต่ วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2564

2. กรมควบคุมโรค

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 17 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 17 – 30 พฤษภาคม 2564

3. กระทรวงการต่างประเทศ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

4. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

19 อัตรา ม.3 – ป.ตรี

บัดนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2564

5. กรมการค้าภายใน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน

ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18000

เปิดรับสมัคร 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564

6. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

รับหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

8. การรถไฟแห่งประเทศไทย

รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3

ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2564

9. กรมชลประทาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 26 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตั้งแต่ 5 -25 พฤษภาคม 2564

10. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

เปิดรับสมัคร 2 – 31 พฤษภาคม 2564

11. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 13 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา

ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564

12. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

หลายอัตรา หลายจังหวัด

13. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

14. กรมทางหลวงชนบท

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

จำนวน 10 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 12 – 25 พฤษภาคม 2564

15. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

16. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 28 อัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 16500

เปิดรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2564 – 18 พฤษภาคม 2564

17. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

18. กรมเจ้าท่า

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ปวส. และ ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

19. กรมป่าไม้

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

51 อัตรา

หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 – 29 พฤษภาคม 2564

20. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564

21. กระทรวงการต่างประเทศ

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

44 อัตรา

เปิดรับสมัคร 6 – 28 พฤษภาคม 2564

22. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

77 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

เงินเดือนสูงสุด 37,680 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564

23. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 3 – 21 พฤษภาคม 2564

24. ทางด่วนและรถไ ฟฟ้ ากรุงเทพ

เปิดรับสมัครพนักงาน ม.3/ปวส./ป.ตรี

หลายตำแหน่ง หลายอัตา

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

25. กรมวิชาการเกษตร

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี

ขยายกำหนดเวลารับสมัคร 19 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564

26. กรมศุลกากร

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564

27. ธนาคารกรุงไทย

เปิดรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงาน

หลายจังหวัด ม.3/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา

หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

28. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 20 พฤษภาคม 2564

29. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน

จำนวน 28 อัตรา ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา และอื่นๆ

ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

30. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

31. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน

ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564

32. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา

หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และอื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564

33. กรมควบคุมโรค

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เปิดรับสมัคร 6 – 20 พฤษภาคม 2564

34. สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

10 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 19250

วันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2564

35. กรมการปกครอง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

จำนวน 206 อัตรา

ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

หากผู้ใดสนใจอยากสมัครสอบข้าราชการ และมีคุณสมบัติดังกล่าวครบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ กรมการปกครอง

http://job.dopa.go.th/