รอบนี้ ร ะ บ า ด หนั ก มาก เร าช นะ ใหม่ ใครรออยู่บ้ าง

All News

เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ ถือว่า c v 19 ได้สร้างผลกระทบ

จำนวนมาก ในรอบใหม่นี้ เรียกได้ว่าประชาชนหลายๆท่านแย่กันไปตามๆกัน

ซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ทักถามเกี่ยวกับโครงการเราชนะ อีกรอบ

ไม่นานในเดือนเมษๅ ยนนี้ก็ได้โอนเงิ นจ่ๅยทีเดียว 7,000 บ าท

ไปให้กลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศ ษที่ผ่านสิทธิ์แล้วไม่ต้องรอ

ร ายอาทิตย์ต่อไปซึ่งตอนนี้จะต้องลุ้นว่าหากมีเร าช นะรอบ 2

นั้นแน่นอนว่าประชาช นอะไรคนต่างเรียกร้อง

เป็นเงิ นสดและลุ้นว่ารั ฐ บ าลจะให้เกิ ดการ

มีเร าช นะรอบ 2 หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งจะต้องรอ

การยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไปก่อน