มีบัตรคนจน ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อนสบายๆ 5 ปี

All News

มีบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่สนใจจากทาง ธนาคารออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อที่ชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ มีวงเงินกู้ยืม 50,000 บาท เพื่อนำเงินกู้เหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค

ถือว่าเป็นข่าวดี สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ยืมเงิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ วงเงินกู้ยืม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น ก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้แล้ว

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จาก ธนาคารออมสิน เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ หนี้ในระบบต่างๆ ขอเพียงแค่ท่านมี บัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เท่านั้น

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง 5 ปี หากสนใจสมัครสินเชื่อดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย

4 สินเชื่อกสิกรไทย กู้ง่าย 5,000-30,000 อาชีพอิสระสมัครได้ ไม่ต้องค้ำ

บัตรกดเงินสดกรุงไทย ให้ยืม 30,000 คนรายได้น้อยสมัครได้ ไม่ต้องค้ำ

รายละเอียด สินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-วงเงินกู้ยืม สูดที่ 50,000 บาท

*ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืม

-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ออมสิน

-สมัครได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม สินเชื่อ ออมสิน คลิกที่นี่

หลักประกันเงินกู้ยืม

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารที่ต้องใช้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย