มินิบิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3-ป.ตรี เงินเดือน 10,000-20,000

All News

เป็นอีกข่าวสมัครงานที่กระแ สค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม เนื่องจาก มินิบิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตร า เพื่อเข้ามาทำงานในตำแหน่งงานว่าง อาทิ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ได้เข้ามาสมัครงานในองค์กรขนาดใหญ่ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเพื่อรับสวัสดิการและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดต่อสอบถาม มินิบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อสอบถามตำแหน่งงานว่างอื่น ๆ ในสาขาจังหวัดที่ท่านอาศัยได้อีกด้วย วันนี้ทีมงานจึงได้รวบรวมตำแหน่งงานน่าสนใจล่าสุดไว้ ดังนี้

มินิบิ๊กซีร้านสะดวกซื้อเปิดบริการ 24ชม. เปิดรับสมัครพนักงาน ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน

รับสมัครจำนวน หลายอัตรา

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 25 – 45 ปี

วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ค้าปลีกมินิมาร์ทจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติอื่นๆ

บุคคลิกภาพดี

สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ มีภาวะผู้นำ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง

เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาทขึ้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

รับสมัครจำนวน หลายอัตรา

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 22 – 45 ปี

วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี

คุณสมบัติอื่นๆ

หากมีประสบการณ์ค้าปลีกมินิมาร์ทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง

เงินเดือนเริ่มต้น 14,500 บาท + ค่าเข้ากะดึกวันละ 25 บาท(ยังไม่รวม OT)

เบี้ยขยัน ค่าแคชเชียร์

ตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน

รับสมัครจำนวน หลายอัตรา ( จัดเรียงสินค้า / รับชำระเงินให้กับลูกค้า )

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 18 – 45 ปี

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

คุณสมบัติอื่นๆ

สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ

จ้างวันละ 380 บาท + ค่าเข้ากะดึก 25/ วัน (ยังไม่รวม OT)

วันหยุด 4 วัน/เดือน

เบี้ ยขยัน ค่ าแคชเชียร์

สวัสดิการของบริษัทและอื่นๆ

โบนัสประจำปี

เสื้อฟอร์มฟรี

ค่าอาหาร

ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้

ปร ะกั นชี วิ ตกลุ่มฟรี

เบิกของเยี่ยมไข้

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบิดามารดา เ สี ยชี วิ ต

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภั ย พิ บั ติ

กองทุนสำรองเลี้ยงชี พ

เงินช่วยเหลือกรณีฉุ กเ ฉิ น

ประกั นสังคม

กองทุนทดแทน

OT (โอที)

เอกสารเบื้องต้นในการสมัครงาน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

สำเนาบัต รประชาชน 1 ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

สำเนาใบผ่านงาน 1 ใบ ( ถ้ามี )

สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี

สนใจสมัครตำแหน่งพนักงานให้ติ ดต่ อสอบถามได้ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ทุกสาขา

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวง แขวงลุมพินี เขต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330