ผลิตอาหาร OISHI เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 22,000 บาทต่อเดือน

All News

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มและผลิตอาหาร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย 20 อัตรา พนักงานฝ่ายผลิตหญิง 20 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตอาหารโออิชิ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถพักอาศัยที่หอของบริษัท ประมาณ 2 สัปดาห์

-สามารถทำงานเป็นกะได้ กะเช้า / กะกลางคืน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 14,000-22,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 ชั่วโมงละ 63 บาท

-ทำงานในวันหยุดได้ 2-3 เท่าต่อชั่วโมง

-เบี้ยขยันรายเดือน 300-400-500 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันทำโอทีเกิน 3 ชั่วโมง 15 บาทต่อวัน

-ค่ากะกลางคืน 25 บาทต่อวัน

-ข้าวเปล่าฟรี และค่าข้าว 5 บาท

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี 2 ชุดต่อปี

-มีที่พักฟรี

สถานที่ทำงาน : โรงงานผลิตอาหารโออิชิ ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย 20 อัตรา พนักงานฝ่ายผลิตหญิง 20 อัตรา ผ่านซับคอนแทรคMPU เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตอาหารโออิชิ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานหน้าบริษัทโออิชิ บ้านบึง จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามได้ที่ 061-398-9338 / 081-244-0600

ขอบคุณข้อมูล Mpu Jamon