ปตท. เปิดรับ หลายตำแหน่ง วุฒิป.6-ปวส 12,500-15,700 บ.

All News

ปตท. เปิดรับ หลายตำแหน่ง วุฒิป.6-ปวส 12,500-15,700 บ.

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ช่างเทคนิคไฟฟ้า PTTLNG เงินเดือน 12,700 + 3,000 ( จันทร์ – ศุกร์ )

(มีใบผ่านการอบรมไฟฟ้าในอาคาร)

(ปฏิบัติงาน PTTLNG มาบตาพุด)

-ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

-จัดทำร้ายงานผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า

-จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา

2. ผู้ช่วยช่างเทคนิค (เครื่องกล,ไฟฟ้า) เงินเดือน 12,000 + 2,000 + 500 เบี้ยขยัน ( จันทร์ – ศุกร์ )

(ปฏิบัติงานสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล)

– คุณสมบัติ เพศซาย อายุ 22-40 ปี วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า , เครื่องกล

– มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผนักงานขับรถตู้บริษัทฯ ( n.2 ) เงินเดือน 10,000 + 2,000 + 500 เบี้ยขยัน ( จันทร์ – ศุกร์ )

(ปฏิบัติงานสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล)

– คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 22-40 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานขับรถตู้

1.ขับรถตู้รับ-ส่งพนักงานปฏิบัติงาน

2.ขับรถตู้อำนวยความสะดวกพนักงาน

ไปประชุม,พบลูกค้า และงานอื่นๆ เช่น จ่ายเช็ค วางบิลต่างๆ

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สอบถามได้ที่

ptt BSA Business Services Alliance Co..Ltd (บริษัท บีชิเนส เซอร์วิเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด)

บริษัทในกลุ่ม ปตก. จำกัด (มหายน)

โทร 085-397-9904

ขอขอบคุณ PTTGroup