บัวหลวงอุ่นใจ ให้ยืม 1,000,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่อนระยะยาว ชำร ะขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน

All News

เรียกได้ว่าเป็นข่าวโครงการสินเชื่อที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ เมื่อล่าสุดธนาคารกรุงเทพ เปิดบริการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจเพื่อตอบสนองลูกค้าของธนาคารกรุงเทพเอง เพิ่มสภาพคล่องลูกค้าในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น โดยอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 15,000-1,000,000 นอกจากนั้นยังยืดระยะการผ่อนชำระยาวนานสูงสุดถึง 84 เดือนเลยทีเดียว

เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังฝืดเคือง ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นปัจจัยการอุปโภคบริโภคของประชาชน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เหมือนมีเงินก้อนค่อยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายรอบตัวให้แก่ท่าน เรียกได้ว่าเป็นอีกสินเชื่อดี ๆ ที่เหมาะอย่างยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่แน่นอนเช่นนี้

นอกจากนี้ท่านผู้สนใจสมัครโครงการสินเชื่อ จำเป็นต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งต้องเป็นพนักงานที่มีฐานเงินเดือนผูกติดกับบัญชีของธนาคารกรุงเทพอีกด้วย สำหรับท่านใด ที่สนใจสมัครโครงการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจของธนาคารกรุงเทพ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท

อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง

ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี

ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ

ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใกล้บ้านหรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Personal-Loan/Resolving-Credit-Line

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น