เช็คดูเลย รัฐให้ 5000 ให้เที่ยวสงกรานต์ วันหยุด 10 ถึง 15 เม.ย. นี้

All News

นับว่าเป็นกระแสร้อนแรงมากใน ตอนนี้ที่ทางโลกโซลกำลังรอคำตอบและติดตามข่าวเกี่ยวกับรัฐแแจก 5000 ให้เที่ยวสงกรานต์ปีนี้แน่นอนว่า หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัณหาจากการแ พร่ร ะ บ าดของ ทำให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้เป็นจำนวนมาก

ทางด้านรัฐบาลได้ออกมาตราการในการเยี่ยวยาหลายโครงการ เช่นเราชนะและโครงการคนละครึ่งโดยแต่ละโครงการที่รัฐบาลออกมานี้นับเป็นโครงการที่ดีสำหรับประชาชนเพราะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้พยุงตัวไปได้

ชึ่งทางเพจเราชนะได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมเฮกันเลย จัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวหยุดยาวรวมถึง 6 วันโดยจะหยุดให้ตั้งแต่วัน 10 เมษายน 64 ถึงวันที่ 15 เมษายน 64 และยังไม่พอรัฐจัดให้อีก 5000 บ.

กับโครงการทัวร์ไทยเที่ยวแและ 5,000 บ. ช่วยค่าเที่ยวเพียงแค่มีอายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดการเข้าร่วมรายการทัวร์ไทยเที่ยวมีรายละเอียดดังนี้

ต้องมีอายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สมทบเ งิ นให้ 5,000 บ. ต่อคนโดยออกให้ท่องเที่ยวผ่าน บริษัททัวร์โดยจะสมทบเ งิ นให้ 40 เซ็นของแพคเกจโครงการรายละเอียดต่างๆของรายการทัวร์เที่ยวไทยต้องรอการประกาศจากมติครม.ว่าจะออกมาในเร็วๆนี้แน่นอนซึ่งขนาดนี้ทางภาครัฐยังต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อรอผลที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

นับว่าเป็นกระแสร้อนแรงมากใน ตอนนี้ที่ทางโลกโซลกำลังรอคำตอบและติดตามข่าวเกี่ยวกับรัฐแแจก 5000 ให้เที่ยวสงกรานต์ปีนี้แน่นอนว่า หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัณหาจากการแ พร่ร ะ บ าดของ ทำให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้เป็นจำนวนมาก

ทางด้านรัฐบาลได้ออกมาตราการในการเยี่ยวยาหลายโครงการ เช่นเราชนะและโครงการคนละครึ่งโดยแต่ละโครงการที่รัฐบาลออกมานี้นับเป็นโครงการที่ดีสำหรับประชาชนเพราะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้พยุงตัวไปได้

ชึ่งทางเพจเราชนะได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมเฮกันเลย จัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวหยุดยาวรวมถึง 6 วันโดยจะหยุดให้ตั้งแต่วัน 10 เมษายน 64 ถึงวันที่ 15 เมษายน 64 และยังไม่พอรัฐจัดให้อีก 5000 บ.

กับโครงการทัวร์ไทยเที่ยวแและ 5,000 บ. ช่วยค่าเที่ยวเพียงแค่มีอายุ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดการเข้าร่วมรายการทัวร์ไทยเที่ยวมีรายละเอียดดังนี้

ต้องมีอายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สมทบเ งิ นให้ 5,000 บ. ต่อคนโดยออกให้ท่องเที่ยวผ่าน บริษัททัวร์โดยจะสมทบเ งิ นให้ 40 เซ็นของแพคเกจโครงการรายละเอียดต่างๆของรายการทัวร์เที่ยวไทยต้องรอการประกาศจากมติครม.ว่าจะออกมาในเร็วๆนี้แน่นอนซึ่งขนาดนี้ทางภาครัฐยังต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อรอผลที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง..