ธ.กสิกร ปล่อยสินเชื่อเพื่อทุกอาชีพ อาชีพอิสระก็กู้ได้

All News

เป็นอีกสินเชื่อ ที่ตอนนี้น่าจะเหมาะกับประชาชนในช่วงนี้ ที่เจอกับสถานการณ์ และได้สร้างผลกระทบให้กับประชาชน

ตอนนี้ ทางกสิกรได้เล็งเห็นปัญหาแล้ว และได้ออกมาตการเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในชีวิตประจำวัน

ทำให้ในปัจจุบันได้มีสถาบันการเงินต่างๆ ออกมาให้บริการสินเชื่อมากมาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินก้อนไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้

เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด Xpress Cash สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการรับเงินสด เพราะสามารถใช้ QR CODE

ในการกดเงินสดผ่านตู้ ATM หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เพื่อใช้วงเงิน อีกทั้งยังมีให้ดอกเบี้ยถูกมาก เริ่มต้นเพียงหมื่นละ 5 บาทต่อวัน

และถ้าหากใครที่มีเงินเดือนกับบัญชีกสิกรไทย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ เพียงแค่เป็นผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

สามารถยื่นกู้ได้ทันที และรู้ผลใน 30 นาที และมีวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 แถมสามารถใช้บัตรรูดผ่อนสินค้า 0% ได้นานสูงสุด 36 เดือนอีกด้วย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ สมัครสินเชื่อ

สัญชาติไทย

อายุ 20-70 ปี

ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

2. เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20-70 ปี

ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

2.2 กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

2.3 กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

1. สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

3. อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20-70 ปี

ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

วงเงินอนุมัติและอัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาทต่อวัน คำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 18% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ)

โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Cash

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระห นี้ คิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% และรวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ

อัตราดอกเบี้ยตามตารางนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระสินค้า/บริการ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ อัตราดอกเบี้ยชำระสินค้า/บริการแบบเต็มจำนวนใช้อัตราดอกเบี้ย

ปกติตามอัตราดอกเบี้ยกดเงินสดสำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครดังนี้

ที่มา fortunetelling