ธนาคาร ออมสิน เปิดโครงการช่วย คนที่มีอาชีพอิสระ แก้หนี้ นอกระบบ 50,000 บ.ไม่ต้องค้ำปร ะกั น

All News

ธนาคารออมสินเปิดมาตรการโครงการให้กู้เพื่อปิดหนี้สินจากหนี้นอกระบบโดยให้เร็วสูงสุด 5,000 บาทไม่เป็นสินเชื่อตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือปากท้องของประชาชนได้ทำมาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ

เนื่องจากในช่วงนี้ประชาชนมีหนี้จากนอกระบบเยอะทำให้เกิดปัญหาการชำระหนี้ไม่ทันออมสินจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้แล้วอยากจะเชื่อตอนนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างให้โก้ตามความเป็นจริงที่เป็นหนี้นอกระบบและแล้วแต่ความ

สามารถเพราะคนที่จะสามารถชำระหนี้โดยจะให้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 บาทต่อเดือนค่าธรรมเนียมในการยื่นขอ 100 บาทในการต่อสัญญาระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 5 ปีคุณสมบัติให้ละเอียดในการจะขอยื่นเพื่อ

เข้าโครงการปิดหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสินเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ประจำเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ที่มีรายได้มีสัญชาติไทยมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้ระยะเวลาที่ชำระก็ต้องไม่เกิน 65 ปีมีถิ่นที่อยู่อย่างแน่นอนสามารถติดต่อ

ได้ได้มีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบท่านสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ท่านขอกู้จากทางธนาคารน้องประกันเงินกู้ใช้ประกันบริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

เพื่อเป็นหลักประกันขอกู้เอกสารที่ใช้ในการประกอบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้เอกสารรายรับเอกเอกสารรายจ่ายถ้ามีให้นำมาด้วยรูปถ่ายสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบอาชีพสถานที่ธุรกรรมธุรกิจกรณีใช้กรณีที่ท่านนำหลัก

สามารถใช้ในการค้ำประกันให้เรานำสำเนาหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันมาด้วยทั้งนี้หากประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการกับทางธนาคารออมสินสามารถเข้าไปที่ธนาคารออมสินเพื่อสอบถามได้ทุกสาขาทั่วประเทศเดี๋ยวจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ gsb อ อ ม สิ น

ที่มา newsfazz