ธนาคารออมสิน ให้ลงทะเบียนพักหนี้ พักให้ถึงสิ้นปี

All News

ผู้อำนวยการออมสิน นายวิทัย รัตนากร ได้แถลงข่าวว่าตามที่ทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือให้พักชำระหนี้เงินต้นไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้หนูจะพักให้ลูกค้าที่มีสินเชื่อธุรกิจแบบ sme ทั้งที่ท่านกู้ในนามของบุคคลและนามนิติบุคคลด้วยส่วนลูกค้าของธนาคารออมสินท่านไหนที่เดือดร้ร้อนผ่อนหนี้ไม่ไหวท่านสามารถที่จะแจ้งความประสงค์และขอเข้าร่วม

เเละทางรัฐได้มอบหมายให้ทางธนาคารออมสินดำเนินการเรื่องช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคในตอนนี้และธนาคารก็ได้ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาล

มาตรการพักชำระหนี้กับทางธนาคารออมสินด้วยความสมัครใจได้เช่นเดียวกับคนที่เป็นลูกค้ารายย่อยแต่มีข้อแม้อยู่ท่านต้องเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆและต้องขาดรายได้ต้องมีหลักฐานว่ารายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้ส่วนลูกค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีรายละเอียดตาม

ออมสินแจ้งมาว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทถ้าท่านต้องการเข้าร่วมโครงการท่านต้องไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านทุกสาขาไม่สามารถแจ้งความใน app mymo ได้นะครับส่วนมาตรการดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการจากรัฐบาลเพื่อที่จะกระตุ้นให้ลูกหนี้ของธนาคารออมสินได้

ข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับลูกค้าที่เป็นสินเชื่อธุรกิจในเครือ SME ที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดานั้นถ้านับวงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทให้แจ้งความประสงค์ที่จะขอเข้าร่วมพักชำระหนี้ด้วยตัวเองผ่าน application mymo ของธนาคารออมสินได้เลยครับส่วนลูกค้าคนธรรมดาที่มีวงเงินกู้มากกว่า 10 ล้านบาททาง

ประกอบธุรกิจไปได้ในช่วงนี้ถึงได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตอนนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกับโครงการมากกว่า 500 รายแล้ว หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมสามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านได้เลย

ที่มา undacar