ธนาคารออมสิน เผย มาตรการบรรเทา กรณีแอปฯ MyMo ขัดข้อง

All News

ธนาคารออมสิน เผย มาตรการบรรเทา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแอปฯ MyMo ขัดข้อง

เฟซบุ๊กเพจ GSB Society ออกมาเปิดเผย มาตกรบรรเทาของธนาคารออมสิน ที่ออกมาบรรเทาผลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแอป MyMo ขัดข้อง โดยธนาคารได้ตัดสินใจ ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้บริการทางการเงิน เมื่อลูกค้าใช้บริการตู้ ATM / บริการที่เคานท์เตอร์ธนาคาร / การทำบัตร ATM เป็นต้น

ธนาคารออมสิน ขออภั ยในความไม่สะดวกในการใช้แอปฯ MyMo โดยจะเร่งหาสาเหตุแล้วทำการแก้ไขให้เร็วที่สุด

ธนาคารออมสิน เผย มาตรการบรรเทา กรณีแอปฯ MyMo ขัดข้อง
ค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ที่ถูกยกเว้น มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อน ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในกายหลัง

2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี ทุกประเภทบัตร

3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท

4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผ่านเคานท์เตอร์ธนาคาร

5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี ยกเว้นการขอใบแจ้งความ และให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้

6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี / ปีแรก ของบัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก GSB Society