ธกส. ให้ เกษตร และ อาชีพทั่วไป ยืมได้ 5000 – 100000 โดยที่ไม่ต้องค้ำ หรือโอนก่อน

All News

ธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาที่แกอยากมากๆในตอนนี้ทางธนาคารเองได้เล็งเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ในช่วงวิกฤตแบบนี้จึงเกิดให้เกษตรกรหรือพี่น้องที่เป็น

บุคคลทั่วไปที่อยู่ในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าโครงการช่วยเหลือกับการแก้ปัญหาพี่น้องระบบของธนาคารโดยจะเปิดให้เกษตรกรผู้ทีมีหนี้นอกระบบไม่เกิน 1 แสนบาทสามารถเข้าลงทะเบียนสำหรับประชาชนท่านไหนที่ยังค้างหรือเป็นหนี้อยู่ตอนนี้สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้แล้วครับ

คุณสมบัติก็คือต้องเป็นเกษตรกรหรือบุตรหลานหรือคนในครอบครัวของท่านที่ท่านมีน้อยนอกระบบอยู่สวดมนต์ที่จะให้ผู้นั้นจะให้รายละไม่เกิน 100000 บาทนะครับหรือกรณีสำหรับท่านที่นี่ที่ดินทำกินหรือสิ่งปลูกสร้างสามารถนำมาทำมัดจำกับทางธนาคารได้หรือจะอนุมัติให้นายนะไม่เกิน 150,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 12 ต่อปีท่านสามารถเลือกชำระหนี้เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้หรือ 6 เดือนก็สามารถทำได้โดยรวมแล้วต้องชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 12 ปีนับจากวันที่เริ่มทำสัญญาและอนุมัติท่านสามารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2556 หากสนใจติดต่อ

ธกส.ได้ที่ทุกสาขาใกล้บ้านหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร 025550555