ธกส. ให้ลงช่วยเหลือ ให้ยืม 50,000 เพื่อใช้จ่ายทุกอาชีพ

All News

A cash สินเชื่อเงินด่วนทันใจจาก ธ.ก.ส. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ที่ต้องการเงินด่วน หรือเงินทุนสำรองไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วางวงเงินสูงสุดไว้ถึง 50,000 บาท

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งอัตราดอกเบี้ย = MRR ในแต่ละปี ซึ่งปีนี้ MRR = 6.5% ผู้กู้สามารถแยกย่อยเบิกถอนได้หลายครั้งตามจำนวนที่ต้องการ ภายในวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ เบิกจ่ายง่ายผ่านบัตร ATM ของทางธนาคาร ธ.ก.ส.

คุณสมบัติของผู้กู้ที่ทางธนาคาร ธ.ก.ส.ให้วางหลักเกณฑ์เอาไว้คือ

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A cash จะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและมีบัญชีของธนาคาร ธ.ก.ส. ผู้กู้จะต้องไม่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งวันที่ดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผู้กู้จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
สินเชื่อชนิดนี้จำเป็นจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับเพื่อนๆที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้วางไว้ และมีความสนใจใน “สิ่นเชื่อเงินด่วนทันใจ A CASH” สามารถติดต่อยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555 0555

คำเตือน ควรศึกษาทำความเข้าใจและตรวจสอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนทำการเซ็นสัญญาทุกครั้ง เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวท่านเอง และควรทำมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล กระปุกคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางธนาคาร