ด่วน ใช้เราชนะ คนละครึ่ง หมด อย่าลบแอพเป๋าตัง

All News

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่ เพราะแอพฯ เป๋าตัง และฟีเจอร์ G-Wallet เป็นหนึ่งไอเทมสำคัญในการใช้จ่ายเงิน จากโครงการ เราชนะ และ คนละครึ่ง ที่ช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนที่รับผลกระทบจาก CV-19 สำหรับคนละครึ่งเฟส2 กำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ส่วนเราชนะอยู่ระหว่างเปิดให้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค. 64

หลังจากที่หลายคนใช้เงินเยียวยาจนหมด อาจจะลบแอพฯ เป๋าตังออกเพราะคิดว่าหมดประโยชน์แล้ว ทว่า “เป๋าตัง” ไม่ได้มีไว้แค่ใช้จ่ายเงิ นของโครงการจากภาครั ฐเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกเพียบ ซึ่งในบางฟังก์ชั่นหลายแอพฯ ทำไม่ได้

วันนี้เราจึงรวบรวมคุณสมบัติ และฟังก์ชั่นสำคัญๆ

ของแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่มีติดเครื่องไว้ใช้ประโยชน์ได้แม้จะสิ้นสุด

โครงการเยียวยาจากภาครั ฐแล้วก็ตาม แล้ว แอพฯ เป๋าตัง ทำอะไรได้บ้าง

1. รับเงินจากภาครั ฐ ผ่าน G-Wallet

2.จ่าย หนี้ กยศ.

ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถดูข้อมูลยอดหนี้ของตัวเอง

ประวัติการชำระได้ และสามารถชำระหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย

3.จองคิวพบแพทย์ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ผ่าน Health Wallet

4.ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล

5.ใช้จ่ายแบบไม่ใช้เงินสด

งานนี้อย่างเพิ่งลบทิ้งกันนะคะ